Get Adobe Flash player
Home ผลงานของเครือข่าย

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

๑) ได้รับรางวัลสุดยอดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒) โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมชมรมเด็กไทยทำได้

๓) โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ในโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี

๔)โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

๑) ได้รับรางวัลสุดยอดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒) โรงเรียนราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดวังไทร ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดคู่หูโรงเรียนเด็กไทยฟันดี หมวดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

๓) โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับเกียรติบัตรได้ดำเนินงานโครงการส่งมอบ ๒๑ ซี่ ฟันดีสู่ ๓ ปีมัธยม

๔) โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดนวัตกรรม ยาสีฟันผงเกลือสตุ  ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑) ได้รับรางวัลสุดยอดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒) โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับเกียรติบัตรได้ดำเนินงานโครงการส่งมอบ ๒๑ ซี่ ฟันดีสู่ ๓ ปีมัธยม

๓)โรงเรียนวัดไทรงามได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔) โรงเรียนบ้านตลาดได้รับรางวัลชมเชยการประกวดประกอบอาหารเมนูอ่อนหวาน ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช